Doğalgaz Aboneliği

Doğalgaz aboneliği yaptırmak için öncelikle İGDAŞ müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. İGDAŞ, sizden abonelik işlemleri için aşağıdaki belgeleri isteyecektir:


  • Nüfus cüzdanı beyanı (T.C. kimlik numaralı),

  • Binanıza ait tesisat numarası

gerekir.

igdaş başvuru

Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;

Vergi levhası, ticari sicil no,

Ticari müşterinin şirket olması halinde ;

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri

gerekir.

Hazır Evim doğalgaz abonelik başvuru işlemlerinizi sizin yerinize sizden bir vekaletname alarak yapmaktadır. Taşınırken ya da yeni ev aldığınızda doğalgaz abonelik işlemlerinizi biz yapalım. Gerekli evrakları ve vekaletnameyi tamamladıktan sonra doğalgaz abonelik bedeli olan 371.70 TL

Doğalgaz abonelik açma ve kapatma işlemlerinizi biz sizin yerinize yaparken siz arkasına yaslanabilirsiniz. İşlemleriniz evraklar tamamlandıktan sonra 1 günde içerisinde yapılır.